Apple News

iPhone 13 giọt nước mắt tiết lộ dung lượng pin trên tất cả bốn kiểu máy

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021, 8:55 sáng theo giờ PDT của Joe Rossignol

Với tất cả bốn mẫu iPhone 13 bắt đầu đến tay khách hàng trên khắp thế giới, những giọt nước mắt của các thiết bị này đã bắt đầu xuất hiện trên YouTube. Đáng chú ý, những giọt nước mắt tiết lộ dung lượng pin trên cả bốn mẫu.

Tính năng thời lượng pin của iPhone 13
Apple cho biết cả 4 mẫu iPhone 13 đều có pin lớn hơn so với các thế hệ trước, như đã được xác nhận bởi dung lượng pin:

    iPhone 13 mini:2.406 mAh iPhone 13:3.227 mAh iPhone 13 Pro:3.095 mAh iPhone 13 Pro Max:4.352 mAh

Dung lượng pin của cả bốn mẫu iPhone 13 đều phù hợp với được phát hiện trong cơ sở dữ liệu của Trung Quốc vào đầu năm nay .Để so sánh, đây là dung lượng pin của các mẫu iPhone 12:

    iPhone 12 mini:2.227 mAh iPhone 12:2,815 mAh iPhone 12 Pro:2,815 mAh iPhone 12 Pro Max:3.687 mAh

Đây là một trong những giọt nước mắt của iPhone 13 đã xuất hiện trên YouTube:


Apple quảng cáo iPhone 13 Pro cung cấp thời lượng pin dài hơn tới 1,5 giờ so với iPhone 12 Pro, trong khi Apple cho biết iPhone 13 Pro Max có thời lượng pin lâu hơn tới 2,5 giờ so với iPhone 12 Pro Max.

Các vòng đấu liên quan: iPhone 13 , iPhone 13 Pro Hướng dẫn người mua: iPhone 13 (Mua ngay) , iPhone 13 Pro (Mua ngay) Diễn đàn liên quan: điện thoại Iphone