Làm Thế Nào Tos

Cách sử dụng Tính năng dịch mới của Siri trong iOS 11

iOS 11 mang đến chức năng mới cho Siri, bao gồm tính năng dịch cho phép Siri dịch các từ và cụm từ được nói bằng tiếng Anh sang một số ngôn ngữ khác. Bản dịch cực kỳ đơn giản để sử dụng và mặc dù các bản dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng chúng hiểu được ý chính của những gì bạn đang cố gắng nói với một người nói ngôn ngữ khác.

Sử dụng Siri Dịch

  1. Kích hoạt Siri, bằng cách giữ nút Home hoặc sử dụng lệnh 'Hey Siri'.
  2. Nói với Siri cụm từ bạn muốn dịch và ngôn ngữ bạn muốn sử dụng. Ví dụ: 'Siri, làm cách nào để tôi nói phòng tắm ở đâu bằng tiếng Tây Ban Nha?'
  3. Siri sẽ trả lời bằng bản dịch thích hợp, cả ở dạng văn bản và giọng nói. Thành phần giọng hát có thể được phát lại bằng cách nhấn vào nút phát nằm ở cuối bản dịch.
  4. Có nhiều cách để diễn đạt yêu cầu dịch thuật của bạn. Siri sẽ trả lời 'Dịch X sang ngôn ngữ X' hoặc 'Làm cách nào để nói X bằng ngôn ngữ X?'

Ngon ngu co san

Siri có thể dịch tiếng Anh sang tiếng Quan Thoại, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Chưa có bản dịch hai chiều - bản dịch chỉ có tiếng Anh sang các ngôn ngữ được liệt kê ở trên. Apple cho biết họ có kế hoạch thêm các ngôn ngữ bổ sung vào tính năng dịch Siri sau khi phát hành iOS 11.Apple dường như đang sử dụng công cụ dịch nội bộ cho Siri, vì các bản dịch không khớp với các bản dịch được cung cấp bởi các dịch vụ phổ biến như Google Dịch hoặc Bing Dịch. Cũng cần lưu ý, trong khi Siri có thể dịch từ tiếng Anh sang một số ngôn ngữ khác, các tính năng dịch không hoạt động với cài đặt tiếng Anh của Anh, Canada hoặc Úc.

Vì Siri nói to bản dịch nên tính năng dịch thuật có thể hữu ích khi đi du lịch và cố gắng thực hiện các giao tiếp đơn giản. Đó là một bổ sung đơn giản, nhưng có thể đi một chặng đường dài hướng tới việc làm cho Siri trở nên hữu ích hơn.